0910102
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic 28=35W B22CL A.PHILIPS Συσκευασία :10 0910102
0910103
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic 42=55W Β22CL A.PHILIPS Συσκευασία :10 0910103
0910104
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic 53=70W B22CL A.PHILIPS Συσκευασία :10 0910104
0910105
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic 70=92W Β22CL ΔΙΑΦ.PHL. Συσκευασία :10 0910105
0910106
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic105=140 B22CL A.PHILIPS Συσκευασία :10 0910106
0910107
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic140=190 B22CL Α.PHILIPS Συσκευασία :10 0910107
0910111
ΛΑΜΠΑ Eco ΜΙΝΙΟΝ 18=25W Ε14CL ΔΙΑΦ.PHI. Συσκευασία :15 0910111
0910112
ΛΑΜΠΑ Eco ΜΙΝΙΟΝ 28=35W E14CL Α.PHILPIS Συσκευασία :15 0910112
0910113
ΛΑΜΠΑ Eco ΜΙΝΙΟΝ 42=55W E14CL ΔΙΑΦ.PHI. Συσκευασία :15 0910113
0910116
ΛΑΜΠΑ Eco ΣΦΑΙΡΙΚΗ18=25W Ε14CL A.PHILIPS Συσκευασία :20 0910116
0910117
ΛΑΜΠΑ Eco ΣΦΑΙΡΙΚΗ28=35W E14CL A.PHILIPS Συσκευασία :20 0910117
0910118
ΛΑΜΠΑ Eco ΣΦΑΙΡΙΚΗ42=55W E14CL ΔΙΑΦ.PHI. Συσκευασία :20 0910118
0910122
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic 28=35W E27CL A.PHILIPS Συσκευασία :10 0910122
0910123
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic 42=55W E27CL A.PHILIPS Συσκευασία :10 0910123
0910124
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic 53=70W E27CL Α.PHILIPS Συσκευασία :10 0910124
0910125
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic 70=92W E27CL Α.PHILIPS Συσκευασία :10 0910125
0910126
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic105=140 Ε27CL Α.PHILIPS Συσκευασία :10 0910126
0910128
ΛΑΜΠΑ Eco ΣΦΑΙΡΙΚΗ18=25W E27CL A.PHILIPS Συσκευασία :20 0910128
0910129
ΛΑΜΠΑ Eco ΣΦAΙΡΙΚΗ28=35W E27CL Α.PHILIPS Συσκευασία :20 0910129
0910130
ΛΑΜΠΑ Eco ΣΦΑΙΡΙΚΗ42=55W E27CL Α.PHILIPS Συσκευασία :20 0910130
0910152
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic 28=35W B22BL A.PHILIPS Συσκευασία :10 0910152
0910161
ΛΑΜΠΑ Eco ΜΙΝΙΟΝ 18=23W E14BL Α.PHILIPS Συσκευασία :10 0910161
0910162
ΛΑΜΠΑ Eco ΜΙΝΙΟΝ 28=35W E14BL Α.PHILIPS Συσκευασία :10 0910162
0910163
ΛΑΜΠΑ Eco ΜΙΝΙΟΝ 42=55W E14BL Α.PHILIPS Συσκευασία :10 0910163
0910172
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic 28=35W E27BL A.PHILIPS Συσκευασία :10 0910172
0910173
ΛΑΜΠΑ Εco Claccic 42=55W E27BL A.PHILIPS Συσκευασία :10 0910173
0910174
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic 53=70W E27BL A.PHILIPS Συσκευασία :10 0910174
0910175
ΛΑΜΠΑ Eco Claccic 70=92W E27BL A.PHILIPS Συσκευασία :10 0910175
0910176
ΛΑΜΠΑ Εco Claccic105=140 Ε27BL A.PHILIPS Συσκευασία :10 0910176

ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΣΟΥΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κεντρικό: ΒΡΑΣΙΔΟΥ 118 ΣΠΑΡΤΗ Τ.Κ.23100, Τηλ.:27310-24472

Υποκατάστημα: ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Τηλ.:26950-51446

Κινητό: 6932 190 900